FR
Bemiddelingscommissie Ziektekostenverzekering
Bemiddelingscommissie Ziektekostenverzekering
Tips
Tips
Praktische verzekeringstips voor de consument
Lees meer ...
Grensoverschrijdend geschil
Grensoverschrijdend geschil Het netwerk van Ombudsmannen in de E.U.
Lees meer ...
 
Bevoegdheden en werking

Korte historiek

Op initiatief van de verzekeringssector werd in 1987 de Ombudsman van de Beroepsvereniging van de verzekeringsondernemingen (BVVO/Assuralia) opgericht.

Initieel behandelde de Ombudsman enkel de klachten tegen de verzekeringsondernemingen, die lid waren van de BVVO. In 2000 erkende DatassurEconomisch samenwerkingsverband dat ondermeer
gegevensbanken van verzekeringen beheert
de Ombudsman als beroepsinstantie. In 2001 onderschreven tevens de diverse makelaarsfederaties het charter van de Ombudsman. Op dat ogenblik werd de dienst van de BVVO omgevormd tot "Ombudsman van de Verzekeringen".

In 2006 duidde de overheid de Ombudsdienst van de Verzekeringen aan als het unieke klachtenloket aangaande verzekeringsgeschillen. Om haar objectiviteit en onafhankelijkheid te waarborgen, werd de dienst omgevormd in een vzw met een Raad van Toezicht. Deze laatste waakt over de organisatie en onafhankelijkheid van de Ombudsdienst.

Sinds 2011 neemt de Ombudsdienst van de Verzekeringen het dagdagelijks beheer waar van de Bemiddelingscommisie Ziektekostenverzekering. In 2015, werd het secretariaat van het Opvolgingsbureau voor de tarifering schuldsaldoverzekering ook toevertrouwd aan de Ombudsdienst.

Op basis van de wetgeving op de buitengerechtelijke regeling van een consumentengeschil, die in werking trad op 1 juni 2015, werd de hoedanigheid van gekwalificeerde entiteit bevestigd voor de Ombudsdienst.

De huidige Ombudsman van de Verzekeringen, Josette Van Elderen, leidt de Ombudsdienst sinds 1995.

Opvolgingsbureau voor de tarifering schuldsaldoverzekering
Opvolgingsbureau voor de tarifering schuldsaldoverzekering
In de kijker
In de kijker
Cijfers en Analyse 2016
Lees meer ...

Ombudsman en de makelaar
Ombudsman en de makelaar