FR
Bemiddelingscommissie Ziektekostenverzekering
Bemiddelingscommissie Ziektekostenverzekering
Tips
Tips
Praktische verzekeringstips voor de consument
Lees meer ...
Grensoverschrijdend geschil
Grensoverschrijdend geschil Het netwerk van Ombudsmannen in de E.U.
Lees meer ...
 
Bevoegdheden en werking

Werking

Procedure

De procedure om een klacht in te dienen is schriftelijk. Wanneer u onze tussenkomst wenst, moet u bijgevolg de Ombudsman aanschrijven met de volgende elementen:

  1. een korte beschrijving van uw klacht;
  2. de naam van de verzekeringsmaatschappij of –tussenpersoon;
  3. referte van uw contract of uw schadedossier.

Indien u probleem ook betrekking heeft op DatassurEconomisch samenwerkingsverband die ondermeer
gegevensbanken van verzekeringen beheert
, gelieve dit te vermelden samen met de dossierreferte van DatassurEconomisch samenwerkingsverband dat ondermeer
gegevensbanken van verzekeringen beheert
.

Telefonisch kan u een aantal inlichtingen verkrijgen. U kan ons telefonisch bereiken tussen 8h30 en 12h30 en tussen 13h30 en 17h op het nummer +32 (2) 547 58 71. U kan evenwel geen klacht indienen via de telefoon.

Na opening van de klacht, verstuurt de Ombudsman u een ontvangstmelding. Ze schrijft tegelijkertijd de betrokken bemiddelaar of de verzekeringsmaatschappij aan. Zodra deze een standpunt meedeelt, zal de Ombudsman het dossier verder onderzoeken met het oog op een minnelijke oplossing.

Bij afronding van het onderzoek, maakt de Ombudsman van Verzekeringen haar bevindingen over aan de beide partijen. Dit gebeurt binnen een termijn van 90 dagen. Deze termijn kan eenmalig verlengd worden met een nieuwe termijn van 90 dagen. Op basis van de behandeling van de klachten van 2016 blijkt dat de gemiddelde doorlooptijd voor de behandeling van een dossier door de Ombudsdienst 62 dagen bedraagt.

Dit advies heeft een moreel gezag en is niet bindend. Indien u niet akkoord zou gaan, behoudt u de mogelijkheid om een gerechtelijke procedure op te starten.

De Ombudsman van Verzekeringen kan in ieder geval geen sancties opleggen. Het wettelijk toezicht op de tussenpersonen en de verzekeringsmaatschappijen wordt uitgeoefend door de FSMAAutoriteit voor Financiële Diensten en Markten. en de Nationale bank van België.

 

Toezicht

De Ombudsdienst bevat een externe Raad van Toezicht, die ondermeer de onafhankelijkheid en de efficiëntie van de Ombudsman moet waarborgen. Zij bestaat uit de volgende leden:

  • 1 onafhankelijke deskundige verzekeringen
  • 1 vertegenwoordiger van de FSMAAutoriteit voor Financiële Diensten en Markten.
  • 1 vertegenwoordiger van de FOD Economie
  • 2 vertegenwoordigers van de consumenten
  • 1 vertegenwoordiger van de verzekeringsondernemingen
  • 1 vertegenwoordiger van de tussenpersoon in verzekeringen

Bovendien voorzien de wettelijke bepalingen een informatiestroom tussen de Ombudsman van Verzekeringen en de overheidsinstellingen. Deze informatiestroom gaat gepaard met het beroepsgeheim. Zij kan leiden tot initiatieven om de consument te beschermen.

 

Financiering

Zoals de wet bepaalt, wordt de Ombudsman gefinancierd door de verzekeringssector, zijnde de verzekeringsmaatschappijen en de tussenpersonen in de verzekeringen.

Daartegenover staat dat de tussenkomst van de Ombudsman voor de consument gratis is.

 

Procedurereglement

U kan de hierboven aangehaalde principes en meer details over onze werking ook terugvinden in het procedurereglement van de Ombudsman van Verzekeringen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opvolgingsbureau voor de tarifering schuldsaldoverzekering
Opvolgingsbureau voor de tarifering schuldsaldoverzekering
In de kijker
In de kijker
Cijfers en Analyse 2016
Lees meer ...

Ombudsman en de makelaar
Ombudsman en de makelaar