FR
Bemiddelingscommissie Ziektekostenverzekering
Bemiddelingscommissie Ziektekostenverzekering
Tips
Tips
Praktische verzekeringstips voor de consument
Lees meer ...
Grensoverschrijdend geschil
Grensoverschrijdend geschil Het netwerk van Ombudsmannen in de E.U.
Lees meer ...
 
Bevoegdheden en werking

Aansluiting van een makelaar

Als tussenpersoon in verzekeringen, moet u een aantal wettelijke verplichtigen naleven, zoals het erkennen van de buitengerechtelijke geschillenregeling.

Bij uw aanvraag tot inschrijving, moet u hiertoe de verklaring tot bewijs van toetreding tot de buitengerechtelijke klachtenregeling bijvoegen.

Indien u evenwel lid bent van een beroepsvereniging, volstaat het dat u een attest bijvoegt, uitgaande van de beroepsvereniging, waarbij deze bevestigt dat u via haar bent toegetreden tot de buitengerechtelijke geschillenregeling. Voor bijkomende informatie, kan u eveneens contact opnemen met uw beroepsfederatie.

In 2011 moet de verzekeringstussenpersoon geen bijdrage betalen voor deze toetreding. Deze bijdrage wordt jaarlijks beslist door de raad van bestuur.

Opvolgingsbureau voor de tarifering schuldsaldoverzekering
Opvolgingsbureau voor de tarifering schuldsaldoverzekering
In de kijker
In de kijker
Cijfers en Analyse 2016
Lees meer ...

Ombudsman en de makelaar
Ombudsman en de makelaar