FR
Bemiddelingscommissie Ziektekostenverzekering
Bemiddelingscommissie Ziektekostenverzekering
Tips
Tips
Praktische verzekeringstips voor de consument
Lees meer ...
Grensoverschrijdend geschil
Grensoverschrijdend geschil Het netwerk van Ombudsmannen in de E.U.
Lees meer ...
 
Bevoegdheden en werking

Bevoegdheden

Onderzoeken en bemiddelen van verzekeringsgeschillen

De Ombudsman onderzoekt de geschillen die u als consument (privépersoon, zelfstandige, onderneming, ...) heeft met een verzekeringsonderneming of een tussenpersoon in verzekeringen aangaande de toepassing van een bestaand verzekeringscontract.

Zij gaat hierbij na of een minnelijke oplossing mogelijk is, rekening houdend met de wettelijke en contractuele bepalingen en de gedragscodes.

Naast deze wettelijke opdrachten, treedt de Ombudsman eveneens op voor de klachten tegen DatassurEconomisch samenwerkingsverband dat ondermeer
gegevensbanken van verzekeringen beheert
. Hier is haar rol beperkt tot deze van een beroepsinstantie: zij kan pas tussenkomen indien uw vraag tot rechtzetting bij DatassurEconomisch samenwerkingsverband dat ondermeer
gegevensbanken van verzekeringen beheert
werd afgewezen.

 

Verslag uitbrengen en adviezen formuleren

Jaarlijks maakt de Ombudsman een analyse van de geformuleerde klachten. Deze bundelt ze in een verslag, dat wordt gepubliceerd op de website en voorgesteld aan de pers.

In dit verslag komt de preventierol van de Ombudsman eveneens tot uiting. Op basis van de ontvangen klachten formuleert zij aanbevelingen naar de sector en de overheid.

De Ombudsman werkt eveneens praktische tips uit voor de consument


Doorverwijzing van de klacht

De Ombudsdienst maakt deel uit van nationale en internationale netwerken van alternatieve geschillenbeslechting. Sinds december 2012 is de Ombudsdienst ook lid van Belmed.

Indien het geschil (geheel of gedeeltelijk) niet onder haar bevoegdheid valt, zal de Ombudsman, in de mate van het mogelijke, doorverwijzen naar de bevoegde Ombudsman.

 

De Ombudsman kan niet tussenkomen voor ...

  • Geschillen over de schade-afhandeling arbeidsongevallen in privé-sector: Deze materie maakt deel uit van de sociale wetgeving, die de behandeling van dergelijke geschillen toevertrouwt aan het gespecialiseerd Fonds voor Arbeidsongevallen.
  • Geschillen die reeds zijn voorgelegd aan de rechtbank: De Ombudsman streeft naar een minnelijke oplossing. Eenmaal een gerechtelijke procedure is ingeleid, kan de Ombudsman dan ook geen verdere stappen meer ondernemen.
  • Geschillen waarop buitenlands recht van toepassing: De Ombudsman kan enkel optreden voor verzekeringsgeschillen die vallen onder het Belgisch recht.
  • Geschillen tussen beroepspersonen uit de verzekeringssector, zoals geschillen tussen makelaars, tussen een makelaar en een verzekeraar,...
  • Het commercieel beleid van een verzekeraar

Opvolgingsbureau voor de tarifering schuldsaldoverzekering
Opvolgingsbureau voor de tarifering schuldsaldoverzekering
In de kijker
In de kijker
Cijfers en Analyse 2016
Lees meer ...

Ombudsman en de makelaar
Ombudsman en de makelaar