FR
Bemiddelingscommissie Ziektekostenverzekering
Bemiddelingscommissie Ziektekostenverzekering
Tips
Tips
Praktische verzekeringstips voor de consument
Lees meer ...
Grensoverschrijdend geschil
Grensoverschrijdend geschil Het netwerk van Ombudsmannen in de E.U.
Lees meer ...
 
Bevoegdheden en werking

Klachtenonthaal binnen de verzekeringsonderneming

Heel wat verzekeringsondernemingen voorzien een eigen loket voor klachten over hun onderneming.

In opvolging van de "aanbevelingen voor klachtenonthaal in de ondernemingen" hebben deze verzekeringsondernemingen gedragsregels voor klachtenmanagement uitgewerkt.

Deze gedragsregels beogen een snelle en kwalitieitsvolle behandeling, binnen de toegetreden verzekeringsonderneming zelf, van de klachten van de consument over een verzekeringscontract.

Daarnaast zijn er antwoordtermijnen voor de behandeling van de klacht voorzien.

Wanneer u het oneens blijft, zal de verzekeringsonderneming u doorverwijzen naar de Ombudsman van de Verzekeringen.

Opvolgingsbureau voor de tarifering schuldsaldoverzekering
Opvolgingsbureau voor de tarifering schuldsaldoverzekering
In de kijker
In de kijker
Cijfers en Analyse 2016
Lees meer ...

Ombudsman en de makelaar
Ombudsman en de makelaar